Linta Kielan Sp. komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP 2.3.1 Innowacje w MŚP

pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Linta Kielan Sp. komandytowa poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy i specjalistyczne oprogramowanie w celu wdrożenia na rynek nowej gamy personalizowanych produktów”

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy i specjalistyczne oprogramowanie w celu wdrożenia na rynek nowej gamy personalizowanych produktów.

Planowane efekty: Przewidziane w ramach projektu zadania mają na celu wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności oraz wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa.

Termin realizacji: 01.04.2023 – 31.12.2023
Wartość projektu: 1.354 599,00 PLN
Kwota dofinansowania: 881 040,00 PLN